Πολιτικές επιστήμες

header-banner4.jpg

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Πολιτικές Επιστήμες

Η ομάδα εστιάζει στην ανάλυση πολιτικού λόγου με ηλεκτρονική υποστήριξη και ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους και την οπτικοποίηση δεδομένων.

digital_humanities_future2.png

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια (Διευθύντρια Εργαστηρίου)
Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια (Διευθύντρια Εργαστηρίου)(Μεταφραστικές Σπουδές, Θεωρία & Εφαρμογές), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, tdimi@frl.auth.gr
Ευαγγελία Καρτσουνίδου, Υποψ. Διδάκτορας, Ερευνητής
Ευαγγελία Καρτσουνίδου, Υποψ. Διδάκτορας, Ερευνητήςevankart@polsci.auth.gr
Σταυρακάκης Γιάννης, Καθηγητής
Σταυρακάκης Γιάννης, Καθηγητής(Ανάλυση πολιτικού λόγου, Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες), Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, yanstavr@yahoo.co.uk
Ανδρεάδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
Ανδρεάδης Ιωάννης, Αναπλ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, john@polsci.auth.gr
Σιώμος Θωμάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Σιώμος Θωμάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής(Λογοθεωρητική Ανάλυση πολιτικού και μιντιακού/μεσικού λόγου, Θεωρία του Λόγου/Σχολής του ‘Εσσεξ, Λαϊκισμός και Μέσα, Πολιτική Επικοινωνία, Ψηφιακά Μέσα), Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, siomos.thomas@gmail.com

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε στις δράσεις μας

Δείτε τις ερευνητικές ομάδες

DH Lab - ¨PSIFIS¨

Faculty of Philosophy

Aristotle University of Thessaloniki,

University Campus 54124,

Thessaloniki, Greece