Ανοικτά Δεδομένα και Πηγές

header-banner6.jpg

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ερευνητική ομάδα ασχολείται με τα ανοικτά δεδομένα (στην λογοτεχνία, στην μετάφραση, στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις τέχνες, κ.ά) και με τις ανοικτές πηγές διαθεσής τους. Ασχολείται επίσης με λογισμικά και εφαρμογές ανοικτού κώδικα (open source) που μπορούν να ενισχύσουν τον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

digital_humanities_future2.png

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια(Μεταφραστικές Σπουδές, Θεωρία & Εφαρμογές), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, tdimi@frl.auth.gr
Αρβανίτης Παναγιώτης, Καθηγητής
Αρβανίτης Παναγιώτης, Καθηγητής(Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, Νέες Τεχνολογίες & Γλωσσική Εκπαίδευση), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, arva@frl.auth.gr
Καρανικόλας Νικόλας, Επικ. Καθηγητής
Καρανικόλας Νικόλας, Επικ. Καθηγητής(Χαρτογραφία, GIS εργαλεία), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης karanik@plandevel.auth.gr

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε στις δράσεις μας

Στείλτε μήνυμα

DH Lab - ¨PSIFIS¨

Faculty of Philosophy

Aristotle University of Thessaloniki,

University Campus 54124,

Thessaloniki, Greece