Σώματα κειμένων – Λογοτεχνία – Μετάφραση

header-banner10.jpg

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σώματα κειμένων – Λογοτεχνία – Μετάφραση
(Corpora – Literature – Translation)

H ερευνητική ομάδα εστιάζει στην παραγωγή και ανάλυση κειμένου (ψηφιοποίηση, επεξεργασία, επισημείωση, οπτικοποίηση κλπ.) τη δημιουργία και την επεξεργασία μονόγλωσσων και πολύγλωσσων σωμάτων κειμένων, την έκδοση και δημοσίευση κειμένων, τις βάσεις δεδομένων, την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών στους τομείς της φιλολογίας και των μεταφραστικών σπουδών.

Ενδεικτικά έργα που εκπονούνται και αναπτύσσονται περαιτέρω:
  1. Πολύγλωσσο σώμα λογοτεχνικών κειμένων με συμφραστική αναζήτηση
  2. Σώμα μεταφρασμένου λόγου
  3. Επεξεργασία σωμάτων κειμένων (π.χ. επισημείωση, ανάλυση, οπτικοποίηση)
  4. Υφολογικές και υφομετρικές εφαρμογές (π.χ. Παπαδιαμάντης, Μέλπω Αξιώτη, σύγκριση και κριτική μεταφράσεων)
  5. Μεταφραστικά εργαλεία και πλατφόρμες στην ειδική και λογοτεχνική μετάφραση και εργαλεία ορολογίας
  6. Πολυσημειωτικά κείμενα
  7. Πολιτισμική διαμεσολάβηση, έρευνα και αποτύπωση (βάσεις και χαρτογράφηση)
  8. Ηλεκτρονική λογοτεχνία και αλγοριθμική κριτική
featured-bg2.jpg

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια(Μεταφραστικές Σπουδές, Θεωρία & Εφαρμογές), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, tdimi@frl.auth.gr
Αρβανίτης Παναγιώτης, Καθηγητής
Αρβανίτης Παναγιώτης, Καθηγητής(Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, Νέες Τεχνολογίες & Γλωσσική Εκπαίδευση), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, arva@frl.auth.gr
Alegre Sandrine, Senior Teaching Fellow
Alegre Sandrine, Senior Teaching Fellow (Language Didactics, Translation Studies, Mediation, interculturality and language), Department of Politics, Languages and International Studies University of Bath, UK, S.Alegre@bath.ac.uk
Γούτσος Διονύσης, Καθηγητής
Γούτσος Διονύσης, Καθηγητής(Κειμενογλωσσολογία, Ανάλυση Λόγου, Κοινωνιογλωσσολογία), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, dgoutsos@phil.uoa.gr
Θεοχάρη Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας
Θεοχάρη Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας(Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Λογοτεχνική Μετάφραση), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, theohari_maria123@yahoo.gr
Κουρούνη Κυριακή, Ερευνήτρια
Κουρούνη Κυριακή, Ερευνήτρια(Μεταφραστικές σπουδές & Νέες Τεχνολογίες, Διδακτική της Μετάφρασης), electra@enl.auth.gr
Λιούλη Βασιλεία, Υποψ. Διδάκτορας
Λιούλη Βασιλεία, Υποψ. Διδάκτορας(Xρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων, σημειωτική προσέγγιση στη μετάφραση και μετάφραση δημοσιογραφικού λόγου), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, vliouli@hotmail.com
Τάντος Αλέξανδρος, Επικ. Καθηγητής
Τάντος Αλέξανδρος, Επικ. Καθηγητής(Γλωσσολογία, Υπολογιστική Γλωσσολογία, Κειμενογλωσσολογία), Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, alextantos@lit.auth.gr

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

books-read.png

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε στις δράσεις μας

Στείλτε μήνυμα

DH Lab - ¨PSIFIS¨

Faculty of Philosophy

Aristotle University of Thessaloniki,

University Campus 54124,

Thessaloniki, Greece