ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

heade-banner1.jpg
ΓΕΝΙΚΑ
Η δημιουργία του Εργαστηρίου καθίσταται σήμερα αναγκαία, αν όχι επείγουσα, με δεδομένες τις καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, οι οποίες περιλαμβάνουν, τις Ανθρωπιστικές Κοινωνικές Επιστήμες και Τέχνες. Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες αποτελούν το πιο γοργά αναπτυσσόμενο πεδίο του κλάδου των Ανθρωπιστικών Επιστημών και τα μαζικά δεδομένα/big data και τη διαχείρισή τους βρίσκονται στο επίκεντρο της διεπιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας.
Το εν λόγω Εργαστήριο είναι το πρώτο που δημιουργείται στην ελληνική επικράτεια και αντικείμενό του είναι η ανάπτυξη ψηφιακών προσεγγίσεων σε ποικίλα αντικείμενα, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη συνέργεια, όπως αυτή εκφράζεται διεθνώς στο ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.
      Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της έρευνας του εργαστηρίου είναι ενδεικτικά η επεξεργασία φυσικής γλώσσας η ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη έρευνα, η υπολογιστική γλωσσολογία και η γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων, οι σπουδές λογισμικού και πλατφόρμας και οι εφαρμογές τους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τις τέχνες 
Εξίσου σημαντικός στόχος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι ο συνδυασμός εκπαίδευσης και έρευνας και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα συμβάλουν τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ερευνητών, καταρτισμένων στις μεθοδολογίες και μεθόδους των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και ικανών να κινηθούν με άνεση στο διεθνές περιβάλλον.

 

digital_humanities_future2.png

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Image

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συνδυάσει μεθοδολογίες και καλές πρακτικές από διαφορετικά πεδία στο πλαίσιο κοινών έργων, που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση δεδομένων και την παραγωγή, μελέτη, διαφύλαξη και διακίνηση κάθε είδους τεκμηρίων, υποστηρίζοντας και προωθώντας την έρευνα σε όλους τους κλάδους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκει την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό τεχνικών δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στα επιμέρους έργα, την πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μέσα από εργαστήρια, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια και κοινά έργα. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων επιστημόνων που θα στελεχώσει το αναδυόμενο πεδίο με όρους αριστείας και αποτελεσματικότητας, ενώ στο επίκεντρό του βρίσκεται ο μεθοδολογικός προβληματισμός, η αξιολόγηση υλικών και προϊόντων στο πεδίο, όπως και η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών.

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ραπατζίκου Τατιανή, Αναπλ. Καθηγήτρια (Διευθύντρια Εργαστηρίου)
Ραπατζίκου Τατιανή, Αναπλ. Καθηγήτρια (Διευθύντρια Εργαστηρίου)(Αμερικανική λογοτεχνία και πολιτισμός, ψηφιακή λογοτεχνική παραγωγή και αφήγηση) Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, trapatz@enl.auth.gr
Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια (πρώην Διευθύντρια Εργαστηρίου)
Δημητρούλια Τιτίκα, Αναπλ. Καθηγήτρια (πρώην Διευθύντρια Εργαστηρίου)(Μεταφραστικές Σπουδές, Θεωρία & Εφαρμογές), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, tdimi@frl.auth.gr
Αρβανίτης Παναγιώτης, Καθηγητής (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής)
Αρβανίτης Παναγιώτης, Καθηγητής (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής)(Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, Νέες Τεχνολογίες & Γλωσσική Εκπαίδευση), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, arva@frl.auth.gr
Γούτσος Διονύσης, Καθηγητής
Γούτσος Διονύσης, Καθηγητής(Κειμενογλωσσολογία, Ανάλυση Λόγου, Κοινωνιογλωσσολογία), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, dgoutsos@phil.uoa.gr
Αραμπατζίδου Λένα, Επικ. Καθηγήτρια
Αραμπατζίδου Λένα, Επικ. Καθηγήτρια(Ελληνική Λογοτεχνία), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, lear@lit.auth.gr
Ζωγραφίδης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής
Ζωγραφίδης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής(Βυζαντινή & πατερική φιλοσοφία, Φιλοσοφία της τέχνης & της θρησκείας), Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, zograf@edlit.auth.gr
Ζωγραφίδoυ Ζώζη, Καθηγήτρια
Ζωγραφίδoυ Ζώζη, Καθηγήτρια(Ιστορία & Μετάφραση Ιταλικής Λογοτεχνίας), Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, zosi@itl.auth.gr
Θεοχάρη Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας
Θεοχάρη Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας(Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Λογοτεχνική Μετάφραση), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, theohari_maria123@yahoo.gr
Καρανικόλας Νικόλας, Επικ. Καθηγητής
Καρανικόλας Νικόλας, Επικ. Καθηγητής(Χαρτογραφία, GIS εργαλεία), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης karanik@plandevel.auth.gr
Καπλάνης Τάσος, Επικ. Καθηγητής
Καπλάνης Τάσος, Επικ. Καθηγητής(Νεοελληνική Λογοτεχνία), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, tassoskaplanis@lit.auth.gr
Κουρούνη Κυριακή, Ερευνήτρια
Κουρούνη Κυριακή, Ερευνήτρια(Μεταφραστικές σπουδές & Νέες Τεχνολογίες, Διδακτική της Μετάφρασης), electra@enl.auth.gr
Κουτσογιάννης Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής
Κουτσογιάννης Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής(Γλωσσική Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, dkoutsog@lit.auth.gr
Λιούλη Βασιλεία, Υποψ. Διδάκτορας
Λιούλη Βασιλεία, Υποψ. Διδάκτορας(Xρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων, σημειωτική προσέγγιση στη μετάφραση και μετάφραση δημοσιογραφικού λόγου), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, vliouli@hotmail.com
Μπακογιάννης Μιχάλης, Επικ. Καθηγητής
Μπακογιάννης Μιχάλης, Επικ. Καθηγητής(Νεοελληνική Λογοτεχνία), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,, mixalisb@auth.gr
Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής(Σχολική Παιδαγωγική & Νέες Τεχνολογίες), Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, bikos@edlit.auth.gr
Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Καθηγητής
Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Καθηγητής(Νέες Τεχνολογίες & Γλωσσική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα), Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, pana@frl.auth.gr
Παναγιωτίδου Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας
Παναγιωτίδου Μαρία, Υποψ. Διδάκτοραςpn.maria@hotmail.com
Παπαδοπούλου Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Παπαδοπούλου Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια(Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας ), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, depapa@lit.auth.gr
Ποζουκίδου Γεωργία, Επικ. Καθηγήτρια
Ποζουκίδου Γεωργία, Επικ. Καθηγήτρια(Χωροταξία, Πολεοδομικός σχεδιασμός), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, gpozoukid@plandevel.auth.gr
Σιώμος Θωμάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Σιώμος Θωμάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής(Λογοθεωρητική Ανάλυση πολιτικού και μιντιακού/μεσικού λόγου, Θεωρία του Λόγου/Σχολής του ‘Εσσεξ, Λαϊκισμός και Μέσα, Πολιτική Επικοινωνία, Ψηφιακά Μέσα), Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, siomos.thomas@gmail.com
Σταυρακάκης Γιάννης, Καθηγητής
Σταυρακάκης Γιάννης, Καθηγητής(Ανάλυση πολιτικού λόγου, Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες), Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, yanstavr@yahoo.co.uk
Σχοινά Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια
Σχοινά Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια(Λογοτεχνικές Σπουδές), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, , schoina@enl.auth.gr
Τάντος Αλέξανδρος, Επικ. Καθηγητής
Τάντος Αλέξανδρος, Επικ. Καθηγητής(Γλωσσολογία, Υπολογιστική Γλωσσολογία, Κειμενογλωσσολογία), Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, alextantos@lit.auth.gr
Τικτοπούλου Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τικτοπούλου Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια(Ελληνική Φιλολογία), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, atiktopo@lit.auth.gr
Φυντίκογλου Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής
Φυντίκογλου Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής(Λατινική Φιλολογία), Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, vasfynt@lit.auth.gr
Χοντολίδου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Χοντολίδου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια(Λογοτεχνική Εκπαίδευση), Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, , hodol@edlit.auth.gr

ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

WEB CURATING TOOLS

85%

AYGMENTED REALITY TOOLS

45%

HTML & CSS

80%

JOOMLA CMS PLATFORM

95%

DIGITAL CONTENT TOOLS

80%

WEB EDUCATIONAL TOOLS

90%

TEXT ANALYSIS TOOLS

90%

DIGITAL PUBLISHING TOOLS

90%

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε και να ασχοληθείτε με τις δράσεις του Εργαστηρίου μας

Στείλτε μας μήνυμα

DH Lab - ¨PSIFIS¨

Faculty of Philosophy

Aristotle University of Thessaloniki,

University Campus 54124,

Thessaloniki, Greece